Congratulations to Sara for being named as a 2017 “Washingtonian of the Year.” 

https://www.washingtonian.com/2018/01/09/washingtonians-year-2017/